Categorieën
Grasshopper / Rhino3D Parametrisch Ontwerp

Image tracer met patroon opties

Een geanimeerde versie van de geëxporteerde lijntekeningen. Hierboven is een geanimeerde versie van de verschillende resultaten te zien. Linksboven is het origineel te zien. A is het grid van punten dat gemeten wordt, dit is dichter of minder dicht in te stellen. B is de outline variant, D & E zijn te kolommen en rijen, C is alles gecombineerd.

De stappen:

  • De afbeelding wordt verdeelt in in punten waar de brightness wordt gemeten.
  • Daarna zijn er 3 opties in het script: horizontale rijen gemaakt uit cirkels, vertical rijen gemaakt uit cirkels, of een verdere verwekring naar de outline van de getracede vorm.

De rijen en kolommen zijn alle punten met een brightness boven een bepaalde grenswaarde. Deze worden gecombineerd per strook.

Door de hoeveelheid relaties met andere punten te onderzoeken (de ‘proximity’ van andere punten) is de rand van een puntencollectie te vinden.

De outline gaat wat verder en kijkt naar de relatie met punten om zich heen. Als een punt namelijk minder dan 8 punten om zich heen heeft gaat het in dit grid om een punt die zich op een rand bevind. Deze punten worden behouden. Daarna vind een analyse plaats waarin de punten dichtbij elkaar worden gesorteerd en tot polyline worden gemaakt. De punten hebben namelijk op zich geen relatie met elkaar, ze zijn enkel ingedeeld zoals het oorspronkelijke grid is opgezet. Door de lijst vlak te maken en te kijken naar de 2 dichtstbijzijnde buren per punt ontstaan er wel relaties tussen de punten en kan een outline worden gemaakt.

Categorieën
Computational design Gallerbee Concept voor Tentoonstellingsontwerp Parametrisch Ontwerp

Verkennend onderzoek Gallerbee

Bij tentoonstellingsontwerp en experience design is het onderwerp leidend en het ontwerp dragend. Vanuit deze filosofie past een parametrische aanpak: namelijk een strategie waarbij gegevens van de objecten bepalen hoe het ontwerp er uit ziet middels algoritmen. Dit zou bijvoorbeeld een grafische tijdlijn kunnen zijn die automatisch uit de database gegenereerd wordt of een aantal wanden die in de planfase automatisch groeien of krimpen afhankelijk van de indeling door de curator, een lichtshow die reageert op gegevens uit de database over het leven van een kunstenaar, of automatisch wanduitslagen met hangplan genereren. Of misschien koppelt een interaction designer de database aan unieke persoonlijke bezoekerservaringen. Dit onderzoek hoopt nog veel meer mogelijke toepassingen zoals hiervoor genoemd in kaart te brengen en te verkennen welke gegevens in het Gallerbee systeem allemaal gedeeld zouden kunnen worden.

Gallerbee zorgt als een informatieplatform voor gekoppelde wisselwerking tussen inhoud en vorm.

Op de lange termijn kan Gallerbee een online data platform worden waarin volledige tentoonstellingsprojecten inhoudelijk kunnen worden beheert en waarmee data-uitwisseling plaats kan vinden met vormgevers. In die zin kan Gallerbee een tool zijn voor betrokkenen om alle objecten in een tentoonstellingsproject te organiseren, ofterwel het zou een Exhibition Information Model (EIM) genoemd kunnen worden.

Alle data en informatie over klimaat, beheer, afmetingen, jaartallen, stijl etc op één plek. Museale objecten zouden bijvoorbeeld ook gegroepeerd kunnen worden op thema. Zichtlijnhoogten kunnen worden aangegeven. Rijke metadata uit archieven kan meegenomen worden. Afbeeldingen kunnen worden gelinkt. Objectteksten in meerdere talen kunnen worden beheert bij het object zelf. Deze data kan vervolgens selectief gebruikt en gedeeld worden voor de indeling en voor parametrische ontwerpen; ruimtelijk, grafisch of anderszins. Exportmogelijkheden naar verschillende ontwerp applicaties en koppelingen middels een API zijn de technieken waarmee de data gedeeld kan worden.

Koppeling met andere applicaties met plugins & API

Er zijn al toezeggingen om feedback te leveren voor dit onderzoek van partijen uit de praktijk aan inhoudelijk en vormgevende kant. Om de volle potentie te verkennen is StudioFG op zoek naar nog meer geïnteresseerde partijen! Klinkt het interessant en wilt u meer weten? Of wilt u input leveren? Neem dan contact op met StudioFG. Friso / StudioFG hoort graag van u!

Categorieën
Computational design Grasshopper / Rhino3D Parametrisch Ontwerp

Automatisch snijvormen bootkappen

Zeilmakerij Houtkoop benaderde StudioFG met de vraag of bepaalde snijvormen vanuit zijn tekening automatisch gegenereerd konden worden om zo tekenwerk te besparen.

Houtkoop maakt onder andere bootkappen, welk middels een 3D scanner worden opgemeten. Aan de hand van enkele punten van de 3D scan worden tekeningen gemaakt die weer door een snijmachine worden uitgesneden. Voor overlappende delen, flappen voor ritsen en andere onderdelen moeten bepaalde vormen worden gegenereerd vanuit deze panelen.

Script in gebruik om zoomen te genereren.
Script in gebruik om zoomen te genereren.

Middels bovenstaande script kan de ontwerper van de kap bepaalde lijnen in lagen onderverdelen. Deze worden automatisch ingeladen en omgezet tot bijvoorbeeld zoomen t.b.v. de kap.

Een tweede onderdeel was het oplossen van de oriëntatie van alle panelen die uit de 3D scan kwamen. Sommige panelen hadden een hoofdrichting naar binnen, terwijl andere een ‘normal’ naar buiten hadden. Hiervoor is een script ontwikkeld dat alle vlakken analyseert en universeel qua richting maakt.

In een looptijd van ca. 2 weken is het project voltooid. Meer dan een jaar later zijn de scripts nog steeds in gebruik en werken succesvol op alle tekeningen waar het op is toegepast. Ongeacht of het gaat om polylines of nurbs curves.

Categorieën
Computational design Grasshopper / Rhino3D Onderwijs Parametrisch Ontwerp

Computational parametrisch paviljoen met de TU Delft

Met veel plezier weer het vak Technoledge gedoceert waarin we samen met master studenten van TU Delft and PWR Wroclaw een paviljoen realiseren van ontwerp tot aan realisatie in 7 weken. De basis voor de productie vormt de parametrisch aanstuurbare flexmould.