Categorieën
Computational design Gallerbee Concept voor Tentoonstellingsontwerp Grasshopper / Rhino3D Parametrisch Ontwerp

Proof of Concept #3 | Maximaliseer zichtbaarheid met een evolutionary solver

In dit proof of concept gaan we dieper in op een voorbeeld waarbij we de computer het werk voor ons laten doen. Een parametrisch algoritme in grasshopper kan werken als een ontwerptool waarin de gebruiker interacteert met schuifregelaars en data. Maar in dit voorbeeld zullen we een proof of concept onderzoeken waarbij we de computer verschillende uitkomsten laten presenteren.

De computer zal over vele opties itereren om een reeks goede resultaten aan de gebruiker te presenteren. Het beslissingskader wordt in principe ontworpen door de ontwerper, omdat hij/zij de computer kan dicteren welke oplossingen de voorkeur verdienen.

Deze methode kan worden gebruikt in gevallen als:

  • Een opstelling maken met zoveel mogelijk daglicht voor elk object.
  • De computer lay-out opties laten maken voor rangschikking van schilderijen op een wand binnen bepaalde restricties.
  • Routing-opties optimaliseren voor Corona-beperkingen

Bovenstaande voorbeelden vereisen het manipuleren van vele waarden die elkaar beïnvloeden. Soms zijn de oplossingen intuïtief gemakkelijk te vinden, maar als het probleem complexer wordt, kan dit veel tijd in beslag nemen. Dit is waar een Evolutionary Solver om de hoek komt kijken.

Grasshopper heeft de mogelijkheid om de computer alle variabelen in de opstelling te laten manipuleren en te leren welke waarden de neiging hebben een beter resultaat te geven. Dat is in een notendop wat we een Evolutionary Solver noemen. Elke generatie van resultaten geeft “ervaring” aan de machine terwijl hij leert.

Rechtsboven is de Evolutionary Solver te zien waarmee de computer op zoek gaat naar passende oplossingen

In deze testopstelling hebben we 6 muren. Die willen we zodanig optimaliseren dat ze vanuit 2 of meer gezichtspunten zo veel mogelijk gezien worden.

De muren kunnen over één as bewegen en tijdens het bewegen kunnen ze een andere muur blokkeren vanuit de gezichtspunten. In de samenstelling van deze muren zijn er enkele optimale posities zodat de uitzichten zo min mogelijk geblokkeerd worden vanuit alle gezichtspunten. We zullen deze vinden door de evolutionaire solver binnen Grasshopper, Galapagos genoemd, te gebruiken.

Natuurlijk moeten er nog veel manuele ontwerpkeuzes gemaakt worden. Maar zoals dit voorbeeld illustreert, kan het vroeg in de ontwerpfase gebruikt worden om de algemene lay-out te optimaliseren.

Een video op YouTube van dit proof of concept is hier te vinden: