Categorieën
Gallerbee Concept voor Tentoonstellingsontwerp Grasshopper / Rhino3D Parametrisch Ontwerp

Proof of Concept #1 | Parametrische tentoonstelling vanuit Excel

Dit is een eerste Proof of Concept voor Gallerbee uitgewerkt aan de hand van een uitwisseling tussen een online Excel document dat via Grasshopper interacteerde met een 3D ontwerp,

Er is gekozen voor Excel omdat het gemakkelijk te gebruiken is voor de eerste tests en een vaak gekozen programma is door organisaties van tentoonstellingen.

In de Excel tabel kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

  • Kunststukken verwijderen of toevoegen.
  • Kunstwerken een naam geven/ hernoemen.
  • Afmetingen wijzigen/ toevoegen.
  • Informatie toevoegen zoals het jaar van creatie, de naam van de kunstenaar, de voorkeurspositie vanaf de vloer.
  • Linken naar een afbeeldingsbestand van het kunstwerk.
  • En vooral belangrijk voor deze test: de werken indelen in categorieën
Figuur 1: Bovenaanzicht bij initiële proof of concept

Natuurlijk zijn er vele velden denkbaar die kunnen worden toegevoegd. Maar voor deze test zijn de bovenstaande velden voldoende.  Het grasshopper algoritme volgt een curve in 3D die door de ontwerper als invoer wordt gegeven. Het plaatst wanden langs deze lijn en verdeelt de objecten automatisch langs deze wanden.  Om de lengte van de wanden en het aantal wanden te berekenen gebruikt het algoritme de afmetingen en categorie-letters uit het Excel-bestand.

Als een categorie wordt toegevoegd of verwijderd, zal een muur worden toegevoegd of verwijderd.

Stel nu dat een grafisch ontwerper een patroon op de muren wil creëren. En daarnaast een tijdlijn wil maken op basis van de objectgegevens. Als we inzoomen op een muur zien we deze twee grafische elementen.

Deze grafische elementen worden dus ook parametrisch gegenereerd. Op het moment dat de curator de indeling wijzigt, wijzigt dus ook het grafisch element mee.

Figuur 2: Illustratie van grafische vormgeving vanuit het algoritme aan de hand van waarden uit de Excel dataset

Een raster langs het oppervlak van de muur wordt gemaakt met verschillende tinten rood. Donkerder rond de kunstwerken en lichter verder weg van de kunstwerken.

Een tweede element is de gebogen lijn die deze ontwerper wil gebruiken om een tijdlijn te creëren. De hoogte van de curve is gebaseerd op de waarde in kolom E in de Excel.

Een video op YouTube van dit proof of concept is hier te vinden: