Categorieën
Grasshopper / Rhino3D Parametrisch Ontwerp

Image tracer met patroon opties

Grasshopper3D kan ook gebruikt worden voor grafisch ontwerp, oftewel parametrisch grafisch ontwerp voor 2-dimensionale toepassingen. Deze post gaat over de bouw van een image tracer op basis van brightness en contrast.

Een geanimeerde versie van de geëxporteerde lijntekeningen. Hierboven is een geanimeerde versie van de verschillende resultaten te zien. Linksboven is het origineel te zien. A is het grid van punten dat gemeten wordt, dit is dichter of minder dicht in te stellen. B is de outline variant, D & E zijn te kolommen en rijen, C is alles gecombineerd.

De stappen:

  • De afbeelding wordt verdeelt in in punten waar de brightness wordt gemeten.
  • Daarna zijn er 3 opties in het script: horizontale rijen gemaakt uit cirkels, vertical rijen gemaakt uit cirkels, of een verdere verwekring naar de outline van de getracede vorm.

De rijen en kolommen zijn alle punten met een brightness boven een bepaalde grenswaarde. Deze worden gecombineerd per strook.

Door de hoeveelheid relaties met andere punten te onderzoeken (de ‘proximity’ van andere punten) is de rand van een puntencollectie te vinden.

De outline gaat wat verder en kijkt naar de relatie met punten om zich heen. Als een punt namelijk minder dan 8 punten om zich heen heeft gaat het in dit grid om een punt die zich op een rand bevind. Deze punten worden behouden. Daarna vind een analyse plaats waarin de punten dichtbij elkaar worden gesorteerd en tot polyline worden gemaakt. De punten hebben namelijk op zich geen relatie met elkaar, ze zijn enkel ingedeeld zoals het oorspronkelijke grid is opgezet. Door de lijst vlak te maken en te kijken naar de 2 dichtstbijzijnde buren per punt ontstaan er wel relaties tussen de punten en kan een outline worden gemaakt.