Categorieën
Computational design Gallerbee Concept voor Tentoonstellingsontwerp Parametrisch Ontwerp

Proof of Concept #2 | Indeling met een vaste voorraad vitrinetafels

In dit concept zien we hoe dezelfde technologie kan worden toegepast om tentoonstellingen te helpen organiseren binnen een meer gedefinieerde setting. Hier zien we hoe onmiddellijke feedback wordt gegenereerd op basis van de verdeling van objecten in een denkbeeldige kunsttentoonstelling. Net zoals in Proof of Concept #1, wordt een online Excel document via Grasshopper verbonden met een ontwerp in Rhino3D.

De situatie: Een museum heeft een vaste voorraad vitrinetafels. Een curator moet een collectie verdelen in groepen over deze tafels.

In het 3d model is een opslagruimte met de vitrinetafels. In de plattegrond zijn gebieden gemarkeerd.

In dit voorbeeld zijn de objecten uit de Excel lijst verdeeld over de vitrinetafels die in de plattegrond in Rhino zijn geplaatst. Er is feedback over de verhouding tussen de objecten en de ruimte op de tentoonstelling-displays. Terwijl de ontwerper tafels toevoegt of verwijdert uit de voorraad, veranderen de kleuren van de gebieden om de dichtheid te illustreren, zodat de ontwerper snel een idee krijgt van de verdeling.

Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten te overwegen, zoals de oriëntatie van de objecten op de tafels, de afstand tussen de objecten, enz. Deze functies zouden de feedback voor de curator en ontwerper verrijken en zouden eventueel in Gallerbee geïntegreerd kunnen worden.

Een videodemonstratie van dit proof of concept is hier op YouTube gepubliceerd: