Categorieën
Gallerbee Concept voor Tentoonstellingsontwerp

Startsubsidie toegekend door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft Gallerbee gehonoreerd met een startsubsidie!

De adviescommissie bevestigd in haar oordeel het belang om de potentie van een een digitaal data-systeem voor collectiebeheer in combinatie met de mogelijkheden die dat biedt voor parametrisch tentoonstellingsontwerp te onderzoeken: ‘Er is binnen de architectuur al veel onderzoek gedaan naar parametrisch ontwerp. Het is daarom interessant om ook te onderzoeken hoe dit binnen tentoonstellingsontwerp kan worden toegepast. De commissie is van mening dat deze digitale tool innovatie kan brengen binnen het ontwerpproces. Ze verwacht dat er binnen de museale sector belangstelling zal zijn voor het platform. (…) [de commissie] verwacht dat de startsubsidie zal leiden tot een project dat een waardevolle bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de Deelregeling Digitale cultuur.’

Alle stappen en inzichten zullen gepubliceerd worden op https://studiofg.nl/nl/category/gallerbee-concept-voor-tentoonstellingsontwerp/ ook te bereiken via gallerbee.nl.

Meer over het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: http://stimuleringsfonds.nl/