Categorieën
Computational design Gallerbee Concept voor Tentoonstellingsontwerp Parametrisch Ontwerp

Verkennend onderzoek Gallerbee

Het Gallerbee project bevind zich in een verkennende fase naar de potentie van computational design voor tentoonstellingsontwerp in combinatie met een omvangrijk databasesysteem.

Heeft u vragen na het lezen van onderstaande samenvatting of wilt u input leveren? Neem dan graag contact op! Friso / StudioFG hoort graag van u!

Bij tentoonstellingsontwerp en experience design is het onderwerp leidend en het ontwerp dragend. Vanuit deze filosofie past een parametrische aanpak: namelijk een strategie waarbij gegevens van de objecten bepalen hoe het ontwerp er uit ziet middels algoritmen. Dit zou bijvoorbeeld een grafische tijdlijn kunnen zijn die automatisch uit de database gegenereerd wordt of een aantal wanden die in de planfase automatisch groeien of krimpen afhankelijk van de indeling door de curator, een lichtshow die reageert op gegevens uit de database over het leven van een kunstenaar, of automatisch wanduitslagen met hangplan genereren. Of misschien koppelt een interaction designer de database aan unieke persoonlijke bezoekerservaringen. Dit onderzoek hoopt nog veel meer mogelijke toepassingen zoals hiervoor genoemd in kaart te brengen en te verkennen welke gegevens in het Gallerbee systeem allemaal gedeeld zouden kunnen worden.

Gallerbee zorgt als een informatieplatform voor gekoppelde wisselwerking tussen inhoud en vorm.

Op de lange termijn kan Gallerbee een online data platform worden waarin volledige tentoonstellingsprojecten inhoudelijk kunnen worden beheert en waarmee data-uitwisseling plaats kan vinden met vormgevers. In die zin kan Gallerbee een tool zijn voor betrokkenen om alle objecten in een tentoonstellingsproject te organiseren, ofterwel het zou een Exhibition Information Model (EIM) genoemd kunnen worden.

Alle data en informatie over klimaat, beheer, afmetingen, jaartallen, stijl etc op één plek. Museale objecten zouden bijvoorbeeld ook gegroepeerd kunnen worden op thema. Zichtlijnhoogten kunnen worden aangegeven. Rijke metadata uit archieven kan meegenomen worden. Afbeeldingen kunnen worden gelinkt. Objectteksten in meerdere talen kunnen worden beheert bij het object zelf. Deze data kan vervolgens selectief gebruikt en gedeeld worden voor de indeling en voor parametrische ontwerpen; ruimtelijk, grafisch of anderszins. Exportmogelijkheden naar verschillende ontwerp applicaties en koppelingen middels een API zijn de technieken waarmee de data gedeeld kan worden.

Koppeling met andere applicaties met plugins & API

Er zijn al toezeggingen om feedback te leveren voor dit onderzoek van partijen uit de praktijk aan inhoudelijk en vormgevende kant. Om de volle potentie te verkennen is StudioFG op zoek naar nog meer geïnteresseerde partijen! Klinkt het interessant en wilt u meer weten? Of wilt u input leveren? Neem dan contact op met StudioFG. Friso / StudioFG hoort graag van u!